elektrovelosipedi.com

„Eltopia“ – нашите батерии

В едно електрическо превозно средство, каквото е електрическият велосипед най-важният компонент се явява неговият енергоизточник, тоест, батерията. Ние изграждаме нашите батерии единствено и само с маркови литиево-йонни клетки, които са съобразени по партида, дата на производство и по отношение на техните електрически характеристики отнесени към специфичното приложение на съответния батериен блок.

Блокът за управление и защита на клетките се произвежда така, че да осигури максимална производителност и надеждност в динамиката на работните процеси в батерията.

Цялостното проектиране на енергийния поток е изпълнено с внимание към всеки детайл и електрическа връзка, така че да осигури максимално ниско съпротивление на тока и съответно минимизиране на топлинните загуби.

Повече за клетките може да откриете в графиката на снимката по-долу. На нея са изобразени данните на изпълняваните от самите нас циклични тестове на клетки Samsung 35E (розова крива) и Samsung 29E (синя крива) при условия, които максимално онагледяват обичайната експлоатация на батериите за електровелосипеди. Цикличният тест изисква много дълъг период от време за натрупване на данни, затова публикуваме резултатите на порции.

Таблица с резултати от цикличен тест на клетки Samsung, които използваме в нашите батерии

Забележки:

Кривите изобразяват използваем (нетен) капацитет на клетките в милиамперчасове (mAh) до достигане на долна граница на напрежение в режим на разряд 3.0V. Ние използваме тази граница по дефиниция с цел по-добра защита на клетките и дълъг експлоатационен живот на нашите батерии.

Розова крива – Samsung 35E

Синя крива – Samsung 29E

Малките неравности“ в кривата на графиката се дължат на нормалните колебания в температурата на помещението, в което се провежда тестът. Колебания от няколко десетки mAh са нормално физично явление при промяна на околната температура с няколко градуса.

(Oчаквайте обновяване на данните…)