elektrovelosipedi.com

Пробег с едно пълно зареждане на батерията

 

Пробегът е комплексна величина и може да бъде повлиян от множество фактори като общо тегло на велосипеда + велосипедиста, особеносттите на пътния участък, околната температура, вида на велосипеда, налягането на гумите, скоростта на каране, типа електрозадвижващата система, посоката на вятъра и други. Описаните по-долу условия, които сме взели предвид са общовалидни и съответно дават относително реална представа за очаквания пробег.

Условия на измерване на пробега:

Изцяло електрически режим на каране.

Общо тегло на велосипед + велосипедист: 100 кг.

Система за електрозадвижване „Bafang BBS02B“ 48V 750W, плоча на средното движение 44 зъба.

Поддържана скорост на хоризонтален участък от пътя при 44 към 24 зъба предавка и велосипед от градски тип с гуми 28 х 1.75  – 30 км/ч.

Околна температура 20°С, температура на батерията не по-ниска от 20°С.

Налягане на въздуха в гумите по предписание на производителя

Липса на насрещен и попътен вятър

Затворен цикъл на каране (от точка А до точка Б и обратно по същия маршрут)

Наклон на пътя максимум 5%