elektrovelosipedi.com

Информация за батериите

Качествата на което и да е електрическо превозно средство се
определят най- вече от енергоносителя, а именно батерията.
Най-често използваните батерии при електровелосипедите са:

Литиево-йонни батерии

1. Предимства:

 • Ниско тегло (около 1/3 от теглото на еквивалентни като капацитет оловни батерии);
 • Бавно губят своя заряд, когато не се използват;
 • По-дълъг жизнен цикъл в сравнение с оловно-киселинните (около 700 цикли заряд и разряд);
 • Способност за отдаване на висока мощност от сравнително малка по размери и тегло батерия;
 • Не е необходимо да се зареждат след всяко използване.
 • Произвеждат се от утвърдени марки, като Samsung, LG, Panasonic, Sony

2. Недостатъци:

 • Сравнително висока цена;
 • Не могат да бъдат зареждани при отрицателни температури.

Литиево- ферофосфатни батерии (LiFePO4)

1. Предимства: Важат същите предимства както при литиево-йонните с някои допълнения:

 • Около 2 пъти по-дълъг живот.

2. Недостатъци:

 • Висока цена;
 • Приблизително двойно по-голям обем и тегло за съответния капацитет, сравнено със литиево-йонния еквивалент.

Оловно- киселинни

1. Предимства:

 • Ниска цена;
 • Малък саморазряд;
 • Широк температурен диапазон на работа и съхранение.

2. Недостатъци:

 • Високо тегло;
 • Обемисти;
 • Реално капацитетът им е 60-70% от написаните амперчасove при работа в натоварен режим, какъвто е режимът на електрическото превозно средство;
 • Не са подходящи за бързо зареждане;
 • Кратък жизнен цикъл –около 200 зареждания при натоварен режим на работа;
 • Трябва да се съхраняват винаги в заредено състояние;
 • Опасност от прегряване по време на зареждане;
 • Токсични химикали.